Al Ihsaan

De Profeet (vrede zij met hem) zei:
“Elke moslim die planten kweekt of grond verbouwt, waarvan een vogel, een dier of een mens eet, wordt beschouwd als iemand die een aalmoes heeft gegeven.”
(Muslim, Moesakah: 12)

Basisschool Al Ihsaan zet zich dit jaar met al haar 175 leerlingen in om zoveel mogelijk olijf- en citrusbomen in Gaza te planten! De kosten voor het planten van een boom bedragen €10,-. Met de wil van Allah soebhanahoe wata’ala zal het ons lukken om honderden bomen te planten!

Steun onze inzameling en verblijd de behoeftigen in Gaza met olijf- en citrusbomen. Vul met de wil van Allah uw weegschaal door een goede daad te verrichten! Moge Allah het accepteren en rekenen als een doorlopende liefdadigheid. Allahoemma ameen!

Klik op deze link als u meer informatie wil lezen over het project. 

Bomen planten in Gaza.
Ieder jaar worden er olijf- en citrusbomen in Gaza gepland om zoveel mogelijk gebruik te maken van de beperkte landbouwgrond. Dit project is een belangrijke investering voor de toekomst van Gaza.

Olijfbomen beginnen vruchten te dragen wanneer ze 7 of 8 jaar oud zijn en dragen om het jaar meer vruchten. De oogst neemt toe totdat de boom 35 jaar oud is. Daarna neemt de oogst af. Olijfbomen die honderd jaar oud zijn moeten worden vernieuwd om weer vruchten te dragen. Citrusbomen zijn net als olijfbomen een belangrijke bron van inkomen die goed groeien in een Middellands Zeeklimaat. Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het planten van olijf- en citrusbomen in Gaza. De bomen zorgen voor voedsel, inkomen en dragen bij aan de economische groei.

Stichting RizQ zal in februari 2023 de opgehaalde olijf- en citrusbomen planten. De partnerorganisatie in Gaza zal op het moment van het planten bepalen waar er meer behoefte aan is. Aan de hand van zijn onderzoek zal de verdeling gemaakt worden onder de olijf en citrusbomen. Wij hebben hier dus geen inbreng op en vertrouwen erop dat de parnerorganisatie zijn expertise hierin gebruikt. Uw bijdrage en inzet is daarom van groot belang. Help mee en moge Allah subhanahu wata’ala u daarvoor rijkelijk belonen. Ameen!