Al Maes

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

”Als iemand een put graaft, dan ontvangt hij voor elke dorstige djinn, mens of vogel die ervan drinkt een beloning van Allaah tijdens de Opstandingsdag.“
Sahieh Ibn Guzaymah (sahieh verklaard door sh. Albaanie).

Basisschool Al Maes zet zich dit jaar, met al haar 559 leerlingen, in om meerdere waterputten in Oeganda te realiseren. De kosten voor het aanleggen van een waterput bedragen op dit moment € 1.200,-. Ontzettend veel schepsels kunnen hiervan profiteren. De leerlingen rekenen op uw hulp om dit prachtige doel, omwille van Allah, te behalen!

Klik op deze link als u meer informatie wil lezen over het project. 

Informatie:
De kosten voor het aanleggen van een waterput bedragen op dit moment € 1.200,-. Het aanleggen van een waterput duurt 2 tot 4 maanden. We kunnen de levensduur en de watervoorziening van de waterput niet volledig inschatten, omdat dit buiten ons vermogen ligt. Echter, de ervaring uit de praktijk is dat een nieuwe waterput circa 7 tot 10 jaar meegaat.

Een waterput op naam
Momenteel is het bij Stichting RizQ mogelijk om een waterput op naam in Oeganda aan te leggen. Bij het aanleggen van een volledige waterput ontvangt u:

  • een certificaat met daarop de naam naar keus in een pdf-bestand;
  • een link met beelden van het proces en het eindresultaat van de waterput. De bestanden ontvangt u per e-mail nadat de waterput is opgeleverd.

Alle beelden van de waterputten worden op onze socialmedia-kanalen gedeeld. Wij zorgen ervoor dat de namen van de persoonlijke waterputten volledig worden afgeschermd omwille van de privacy van de donateurs.

Bij het verrichten van de betaling verzoeken wij u om de gewenste naam van de waterput in de reactie te vermelden. Indien u dit heeft gedaan, zal de afdeling van de waterputten binnen 7 dagen per e-mail contact met u opnemen om uw aanvraag te verwerken.

Kosten waterput
Het kan wel eens voorkomen dat de kosten voor het graven van een waterput wat lager of hoger uitvallen. Dit heeft te maken met de wisselkoers die regelmatig fluctueert. Hoeveel de exacte kosten zullen zijn, is voor ons pas zichtbaar op het moment dat we de donaties overmaken naar onze samenwerkingspartner in Oeganda.

Wanneer de kosten wat lager uitvallen dan weergegeven, willen we met uw toestemming het restant toevoegen aan de algemene pot voor het graven van waterputten. Bij het indienen van een aanvraag voor het graven van een waterput gaat u hiermee akkoord. En wanneer de kosten hoger uitvallen dan weergegeven, nemen wij de extra kosten op ons.

Moge Allah soebhanahoe wa ta’ala elke donatie accepteren en u hier rijkelijk voor belonen. Allahoema ameen!