Stichting L’mnniti bouwt mee aan een koranschool

De Profeet ﷺ heeft gezegd: 
De beste onder jullie (moslims)  zijn degenen die de Koran leren en onderwijzen.” (Boekhaari)

Wilt u meebouwen aan een koranschool, waardoor de Heilige Woorden in de koran dagelijks door honderden kinderen gereciteerd, overpeinsd én gememoriseerd
worden? Laat uw kans dan niet liggen!

Stichting L’Mniti zet zich in om een koranschool in Oeganda
te realiseren. De totale kosten voor het gehele project bedragen €67.000,- inclusief inboedel. Op de koranschool kunnen er ruim 500 kinderen onderwezen worden. Het bouw- en inrichtingsproces zal 1 tot 2 jaar duren.

In het plan van €67.000,- is het volgende opgenomen:
-Het bouwen van de koranschool.
-Het realiseren van de inboedel (bureaus, tafels, stoelen/
schoolborden etc).
-Een keuken waar de leerkrachten en (eventueel) leerlingen
gebruik van kunnen maken.
-Het installeren van elektriciteit.
-Het graven van een waterput om toegang te krijgen tot schoon
drinkwater.

Dit is een grootschalig project waar veel profijt uit valt
te halen. Uw bijdrage en inzet is daarom van groot belang. Help mee en moge Allah subhanahu wata’ala u daarvoor rijkelijk belonen. Ameen!

In de shortcode ontbreekt een geldig ID attribuut voor het donatieformulier.