Drager worden

Stichting RizQ zet maandelijks nieuwe projecten op. Alvorens een project van start kan gaan worden de nodige voorbereidingen getroffen. Met uw hulp kunnen wij vooruit werken, processen versnellen en ons richten op kwaliteit. U kunt hierbij denken aan bouwprojecten. Tevens heeft de stichting vaste en eenmalige lasten waar u ook aan bijdraagt. Door drager te worden ondersteunt u de organisatie en haar werkzaamheden in de breedste zin van de betekenis. Drager worden is daarom van groot belang.

Met dit formulier machtigt u Stichting RizQ om maandelijks het opgegeven bedrag van uw rekening af te schrijven.
U kunt te allen tijde uw machtiging zelf stopzetten. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand. Wij verzoeken u voor het stopzetten van uw machtiging een e-mail te sturen aan info@stichtingrizq.nl.