Fidya 2024

183. O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan degenen voor jullie, opdat jullie (Allah) zullen vrezen.

De regelgeving omtrent het vasten en fidya lezen we terug in de verzen 183 en 184 van surah al-Baqarah. Allah schrijft ons hierin voor:
184. Voor een beperkt aantal dagen, maar wie van jullie ziek is of op reis is, (diegene dient) dan hetzelfde aantal op andere dagen (in te halen). En degenen die alleen met grote moeite kunnen vasten, kopen het af door een behoeftige te voeden. Maar degene die vrijwillig goed doet, dat is beter voor hem. En het is beter voor jullie dat jullie vasten, als jullie (het maar) wisten

Stichting RizQ biedt eenieder die hiertoe verplicht is de mogelijkheid om fidya uit te geven. Om te weten of je fidya dient uit te geven, vragen wij je hiertoe zelf onderzoek te doen bij een islamitisch onderwijs instituut of een student van kennis.

Voor het uitgeven van de fidya volgen wij de onderstaande regelgeving:
Sheikh Saalih al-Fawzaan (moge Allah hem behouden) zei: “Het voeden van behoeftigen wordt niet gedaan door het geven van geld, zoals je vermeldt. Daarentegen wordt het gedaan door het geven van lokaal basisvoedsel. Elke dag dient er dus een halve Saa’ van lokaal basisvoedsel te worden gegeven. Een halve Saa’ is ongeveer gelijk aan anderhalf kilo.¨

Met de ontvangen fidya zal Stichting RizQ behoeftigen in Indonesië of Tanzania van zakken rijst voorzien. In deze landen wordt namelijk met name rijst genuttigd. Per gezin zullen zakken rijst worden uitgedeeld. Een halve Saa’ (anderhalf kilo) rijst is bestemd voor 1 behoeftige. Per gemiste dag hanteren wij een bedrag van €3-. Wij hebben dit bedrag naar boven afgerond. Wij hanteren hierdoor een hoger bedrag dan het minimum.  Je doneert met €3,- ongeveer twee kilo rijst en wat kruiden. Het is toegestaan om meer te doneren per dag maar het is niet toegestaan om minder te doneren! Tevens is het beter om de rijst te schenken met iets van kruiden, maar dit is niet verplicht. Indien je 30 dagen niet kan vasten, en je jouw fidya afstaat aan stichting RizQ, dan bedraagt jouw fidya 30 x €3,-. Dit staat gelijk aan het voeden van 30 behoeftigen. 

Je kunt jouw fidya via het donatieformulier welke zich op deze pagina bevindt doneren.

Maak je liever handmatig jouw fidya over? Dan kan dit naar:
Stichting RizQ
NL66BUNQ2208461509
BIC: BUNQNL2A
O.v.v. Fidya + de volledige naam namens wie het geschonken moet worden.

Wij garanderen dat de fidya die jij betaalt in de vorm van voedsel terechtkomt bij degenen die er recht op hebben. De distributie vindt plaats aan het einde van de ramadan in 2024. Als je fidya hebt betaald voor de ramadan van 2023, bundelen we deze met de fidya van 2024 voor distributie. Dit doen we omdat alle donaties die in 2023 zijn ontvangen, reeds zijn uitgegeven.

Moge Allah soebhaanahoe wa ta’ala jouw fidya aanvaarden alsof je in staat van vastende bent en het als een vergeving van je zonden laten zijn. Allahoema ameen.

Stichting RizQ