Help de boeren aan water!

Dit sadaqa djariyah project is bijzonder en onderscheidt zich, omdat je met één donatie al helpt bij het oplossen van meerdere problemen. Zo draag je bij aan het graven van waterputten en het aanleggen van waterleidingen. Deze zullen zorgen voor het vruchtbaar maken en behouden van de landbouw van ruim 300 hectare grond. Verder worden er waterreservoirs gebouwd en komen er zonnepanelen.
Deze zaken zorgen ervoor dat je bijdraagt aan; de landbouw, het zorgen voor inkomen bij de behoeftigen, het zorgen voor onafhankelijkheid en tot slot het zorgen voor voedsel voor de behoeftigen.

Met dit initiatief helpen we meerdere dorpen, zoals; Tijart, Ikobi3an, Ait Hicham, Imhaouren, Zawith en meer omliggende dorpen. De mensen leven van hetgeen wat ze op het landbouw oogsten. Alleen al eén van de genoemde dorpen bestaat uit ruim 300 gezinnen. Tel daar al die andere dorpen bij op. Dat zullen er een hoop zijn!

Op dit moment moeten de behoeftigen ruim 70 dirham per uur betalen aan water. Omdat ze dit niet kunnen betalen droogt hun landbouwgrond uit! Met de wil van Allah Soebhanahoe wa ta’ala en vervolgens jullie hulp kunnen wij dit duurzame project realiseren waarbij ze niet meer afhankelijk worden. We schatten in ruim €30.000,- nodig te hebben per compleet watersysteem. Voor landbouwgrond van 300 hectare zijn er twee complete watersystemen nodig.

Doneer vandaag & profiteer in het hiernamaals!

Je kunt doneren via het donatieformulier dat zich aan de rechterzijde bevind.

Maak je liever handmatig een donatie over? Dan kan dit naar:

Stichting RizQ
IBAN: NL66BUNQ2208461509
BIC: BUNQNL2A
O.v.v. Boerenproject

Wij vragen de Voorziener deze doorlopende liefdadigheid (sadaqa djariyah) van jou te aanvaarden en elke druppel die uit de waterputten en waterreservoir wordt gehaald, als een rivier van honing en melk voor jou in het Paradijs te vormen. Allahoema ameen.

laten we ons haasten in het verrichten van liefdadigheid en streven naar voortdurende vrijgevigheid, zodat we er na dit leven van kunnen profiteren. Moge Allah ons bijstaan in het doen van goede daden die Hem behagen en tevreden stellen.

Mededeling

*Let op! De tussenstand is aangepast vanwege zakaat ul-maal donaties die voor dit project gedaan zijn. Zakaat ul-maal moet conform strikte islamitische richtlijnen worden besteed en kan het niet zomaar aan een willekeurig project worden toegewezen zoals het boerenproject. Door deze donaties te corrigeren en opnieuw toe te wijzen, is de huidige tussenstand lager dan eerder vandaag weergegeven. We bedanken een ieder voor haar/zij steun. Djazakum Allahu ghairen.

Stichting RizQ