Leg met ons een islamitische begraafplaats aan!

[Sahieh Al Boekharie & Sahieh Muslim]

“Innaa Lillaahi wa innaa ilayhi raji’oen.”
Wij behoren tot Allah en tot Hem zullen we terug keren.

Op een dag zullen we dit allemaal uitspreken over onze geliefde(n). Vele moslims wensen ook in Nederland begraven te worden. Alhamdoellilah heeft Allah Soebhanahoe wa ta’ala het voor ons mogelijk gemaakt islamitische begraafplaatsen lokaal te realiseren, waarbij onze geliefden een eeuwige rustplek kunnen krijgen.

De islamitische begraafplaats, waar BIBIN zich voor inzet, wordt ondersteund door Stichting RizQ. De kosten per grafkelder bedragen €480,-. Met de wil van Allah en vervolgens jullie hulp kunnen wij fase 2 van de grafkelders realiseren.

Stichting BIBIN is een non-profitorganisatie: vanuit de oemmah voor de oemmah. Via de volgende link legt Stichting Bibin inhoudelijk alles uit per fase: https://www.bibin.nl/uitleg-inzameling/

Doneer vandaag & profiteer in het hiernamaals!

Je kunt doneren via het donatieformulier dat zich aan de rechterzijde bevind.

Maak je liever handmatig een donatie over? Dan kan dit naar:

Stichting RizQ
IBAN: NL66BUNQ2208461509
BIC: BUNQNL2A
O.v.v. begraafplaats

Wij vragen de Voorziener deze doorlopende liefdadigheid (sadaqa djariyah) van jou te aanvaarden, de graven van de overledenen te verruimen en ons allen een goede eindbestemming te schenken in het hiernamaals. Ameen.

Laten we ons haasten in het verrichten van liefdadigheid en streven naar voortdurende vrijgevigheid, zodat we er na dit leven van kunnen profiteren. Moge Allah ons bijstaan in het doen van goede daden die Hem behagen en Hem tevreden stellen.

Stichting RizQ