Weeshuis Dar al Abria

 Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Wat jullie ook aan goeds uitgeven; het is (bestemd) voor de ouders, de verwanten, de wezen, de behoeftigen en de reiziger. En wat jullie ook aan goeds doen, waarlijk, Allah is daarvan op de hoogte.”
(Soerat al-Baqarah: 215)

In 2021 heeft Stichting RizQ middelen verzameld om haar eerste weeshuis te bouwen. In 2022 is dit project tot stand gekomen dankzij de Gunsten van Allah en werd het weeshuis feestelijk geopend. Het complex is gebouwd voor 64 weeskinderen, maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om 52 kinderen op te nemen in Dar al Abria om de kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen. Op dit moment wonen er 52 jongens in ons weeshuis.

Het weeshuis, Dar al Abria, staat voor onschuldige kinderen. Het project voor dit huis bestond uit meerdere subdoelen:

  • De bouw van een thuis voor de weeskinderen;
  • De inrichting van het weeshuis;
  • De bouw van een speelterrein;
  • Het plaatsen van een omheining om de veiligheid van onze kinderen te garanderen.

De financiële middelen voor de bovenstaande doelen zijn al verkregen. De 52 kinderen worden opgevangen in het weeshuis. Er zijn plannen om de kinderen niet alleen op te vangen, maar ook voor te bereiden op de wereld en hun toekomst. Als gemeenschap hebben we ook de verantwoordelijkheid om deze kinderen op te voeden. Dit willen we doen door hen te voorzien van de juiste kennis. Ze worden onderwezen door een leraar in religie en ontwikkelen schoolse vaardigheden. Hiermee willen we onze kinderen zelfredzaam maken en hen op laten groeien tot goede moslims. Daarnaast gebruiken we alle verkregen gelden om het weeshuis te onderhouden, te investeren in hun toekomst en bij te dragen aan de dagelijkse leefomstandigheden.

Help je ons mee bij het behalen van onze doelen? Bismillah!
Doneren kan via het donatieformulier welke zich op deze pagina bevindt.

Maak je liever handmatig een donatie over? Dan kan dit naar:
Stichting RizQ
NL66BUNQ2208461509
BIC: BUNQNL2A
O.v.v.: Projecten rondom weeshuis al Abria

Stichting RizQ