Zakaat el Maal (2.5%)

Stichting RizQ hecht groot belang aan de correcte uitvoering van de Zakaat el Maal. Het is een cruciale verantwoordelijkheid van onze organisatie om zorgvuldig om te gaan met de verwerking, uitbesteding en registratie van de Zakaat el Maal. Wij streven ernaar zowel te voldoen aan de islamitische voorschriften met betrekking tot Zakaat el Maal als aan de Nederlandse wet- en ANBI-richtlijnen met betrekking tot het uitbesteden van gelden.

Met het oog op naleving van de Nederlandse wet en ANBI-richtlijnen hebben we een fiscalist geraadpleegd die ons heeft begeleid en geïnstrueerd over de specifieke Nederlandse richtlijnen met betrekking tot de uitbesteding van gelden. Voor de islamitische richtlijnen hebben we de expertise van Ustaad Mohammed Akkouh ingeroepen, die ons heeft onderwezen met zijn diepgaande kennis op dit gebied.

Al deze inzichten en kennis zijn geïntegreerd en vastgelegd in ons Zakaat el Maal-beleidsplan, u kunt deze nu opvragen indien gewenst.

Proces en locatie
Stichting RizQ zal dit jaar de Zakaat el Maal verdelen onder de behoeftigen en zieken, voornamelijk in Marokko en Tunesië. Incidenteel wordt deze ook besteed in andere landen waar wij actief zijn. Ons uitgangspunt is om deze bijdragen in de vorm van contante gelden te verstrekken.

Als voorbeeld: Indien je €600,- doneert aan Zakaat el Maal, zullen wij dit bedrag verdelen over 4 gezinnen, elk ontvangende een enveloppe van €150,-. In bijzondere gevallen, zoals bij behoeftige gezinnen die hun medische kosten niet kunnen dekken, kan er incidenteel een groter bedrag worden geschonken. Deze flexibiliteit stelt ons in staat om doelgericht en effectief hulp te bieden, waar dat het meest nodig is.

Uitbestedingstermijn
Stichting RizQ streeft ernaar jouw Zakaat el Maal binnen 1 week uit te geven, en slaagt hier veelal in. Desalniettemin draag je zelf de verantwoordelijkheid voor de door jou gekozen uitgiftedatum. Stichting RizQ hanteert een termijn van uiterlijk 3 weken voor het veldteam om de Zakaat el Maal uit te besteden. Wij adviseren daarom om de Zakaat el Maal ruim op tijd te doneren, zodat de benodigde tijd voor een zorgvuldige en effectieve uitbesteding kan worden gegarandeerd. Uw tijdige bijdrage draagt bij aan een soepele en doeltreffende verdeling van hulp aan degenen die het nodig hebben.

Berekenen van Zakaat el maal
Het nauwkeurig vaststellen van de Zakaat el Maal is van groot belang. Indien je niet bekend bent met de exacte berekeningswijze, adviseren wij je om contact op te nemen met een student van kennis. Als alternatief kan je betrouwbare online platforms raadplegen die specifiek zijn ontworpen om te assisteren bij het correct berekenen van de Zakaat el Maal.

1. Doneren kan via het donatieformulier welke zich op deze pagina bevindt:
Bij het doneren via het donatieformulier, hoef je geen omschrijving te vermelden.
De zakaat el maal wordt door het systeem geregistreerd.

2. Maak je liever handmatig de zakaat el maal over? Dat kan dit naar:
Stichting RizQ
NL66BUNQ2208461509
BIC: BUNQNL2A
O.v.v.: Zakaat el maal *vermelden van de omschrijving is verplicht.
Ben je de omschrijving vergeten bij de overschrijving? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Moge Allah soebhaanahoe wa ta’ala je belonen voor het nakomen van je verplichting en het helpen van de behoeftigen in deze zeer moeilijke tijd. Moge Allah soebhanahoe wa ta’ala je vermogen zegenen, je belonen in het wereldse leven en in het hiernamaals. Allahoemma amien.

Stichting RizQ