Lopende projecten

Iftar maaltijden – Nederland

“Degenen die in de nacht en overdag van hun bezittingen uitgeven, in het geheim en openlijk, hun Beloning is bij hun Heer. En zij zullen vrees…

€580 van €8.100 opgehaald

Stichting RizQ Dragers

De profeet ‎ﷺ zei: ‘Waarlijk, Sadaqa (uitgeven) in het geheim dooft de woede van de Heer.’ At-Tabaraani, Hasan verklaard door Shaykh al Albaani. Stichting RizQ heeft…

Voedselpakketten Marokko

“Tot de beste daden behoren het blij maken van de gelovigen, zoals het bedekken van zijn Awrah, het bevredigen van zijn honger en het voorzien in…

€65.625 van €100.000 opgehaald

Fidya 2024

183. O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan degenen voor jullie, opdat jullie (Allah) zullen vrezen. De regelgeving omtrent het…

€2.935 van €10.000 opgehaald

Waterput op naam 2024!

De Profeet ﷺ heeft gezegd: ”Als iemand een put graaft, dan ontvangt hij voor elke dorstige djinn, mens of vogel die ervan drinkt een beloning van…

Waterputten Wereldwijd 2024!

De Profeet ﷺ heeft gezegd: ”Als iemand een put graaft, dan ontvangt hij voor elke dorstige djinn, mens of vogel die ervan drinkt een beloning van…

€10.512 van €100.000 opgehaald

Rente

“O jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat er rest van (de door jullie gevraagde) rente, indien jullie gelovigen zijn.”(Soerat al-Baqarah: 278) Vraag: Kan ik rente…

Zakaat el Maal (2.5%)

Kan ik zakaat el maal doneren bij Stichting RizQ? Stichting RizQ hecht groot belang aan de correcte uitvoering van de Zakaat el Maal. Het is een…

Weeshuis Dar al Abria

 Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Wat jullie ook aan goeds uitgeven; het is (bestemd) voor de ouders, de verwanten, de wezen, de behoeftigen en de reiziger. En wat…